Chia sẻ chút kinh nghiệm trong chuyến offroad thực tế


Về xe: Sự cố mất lửa, chết bugi, hư bố nồi, bố thắng, gãy cổ pô, tuột sên, hết xăng

Cách khắc phục: 
- Sự cố mất lửa
: trang bị cuộn lửa hay IC bình (bình acquy phải tốt);
- Chết bugi: sử sụng bugi tốt và mang bugi dự phòng;
- Hư bố nồi: kiểm tra nồi trước khi lên đường (mang bố dự phòng đúng loại của nồi xe mình) => kinh nghiệm:
       + Cần phải thay nhông nhỏ (13-36) hoặc hơn;
       + Nên thay vỏ gai hoặc xích (nghe nói xích đi lầy, dốc trơn thì ok nhưng phá vỏ);
       + Chạy phải dưỡng máy: hạn chế vê côn, giữ đều ga, đều tốc độ khi lên dốc hoặc qua suối; 
       + Tắt khóa điện - chạy số 1 khi xuống những dốc sâu - sử dụng thắng trước và côn để kìm tốc độ xe, hạn chế sử dụng thắng chân để tránh trượt- xoay ngang xe.
       + Mang đồ nghề đầy đủ đúng thông số xe mình sử dụng (đủ rã máy, thay vỏ vá ruột)- để ở nơi dễ lấy như vít chỉnh garranty, đồ mở bu gi;
- Bố thắng, gãy cổ pô, tuột sên, hết xăng: mang dự phòng hoặc thay mới trước khi đi....... 
Trang bị thêm: đèn sài điện bình, đèn đeo trán (để soi đường trước khi qua cua, qua dốc ở những vị trí đèn cos/fa của đèn xe không chiếu tới, hoặc khi xe tắt máy; khi dựng lều, căng võng và nấu nướng)

Về người:
Trang bị cứu thương cần thiết; đồ ấm để thay; tấm tăng (bạc) để tránh sương khi ngủ trong rừng; nước (ràng kỹ tránh để rớt mất, sử dụng tiết kiệm), 

Về đồ sử dụng chung (thức ăn, đồ uống, nhiên liệu...): nên chia đều cho mỗi người (tránh tính trạng người này mang nhiều, người kia mang ít - đến nơi nghỉ chân mà đồ ăn chưa tới)

 

Nguồn Honda67.vn