Tiêu chuẩn bãi cắm trại du lịch
Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu cho bãi cắm trại du lịch, không áp dụng cho các loại cơ sở l­ưu trú du lịch khác. Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo bãi cắm trại du lịch.
LUẬT KINH DOANH DU LỊCH
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10
OUTDOOR VIỆT NAM CƠ HỘI VÀ TIỀM NĂNG: PHẦN 3 - GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Phát triển ngành outdoor tại Việt Nam cần được tiếp cận dưới lăng kính rộng để thấy rõ những yếu tố cốt yếu sẽ giúp outdoor Việt Nam hình thành, phát triển và cạnh tranh bình đẳng trên sân chơi toàn cầu. Đây...
OUTDOOR VIỆT NAM CƠ HỘI VÀ TIỀM NĂNG: PHẦN 2 - THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI
Trong môi trường kinh doanh rủi ro và thách thức luôn song hành với những cơ hội. Nguời làm kinh doanh không gì khác là cần phải luôn tỉnh táo để nhìn nhận các nguy cơ và tận dụng tốt các cơ hội chèo lái công cuộc kinh...
OUTDOOR VIỆT NAM TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI:  PHẦN 1 - THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN
Khái niệm “Outdoor” theo tiếng Anh có nghĩa là “ngoài trời” hàm ý mô tả các hoạt động của con người diễn ra ở ngoài môi trường tự nhiên, nó có ý nghĩa đối lập với cụm từ “indoor” tức là các hoạt động...
Quy định phát triển du lịch Việt Nam
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về...
  • «
  • 1
  • »
1-6 OF 6