Công ty cổ phần Kenpas Việt Nam

Tầng 3, Tòa nhà Minh Thu, Số 92 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội
043 3555 3531 - 043 3555 3532    Fax: 043 3555 3530
*
*
*
*